• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

Date
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 21, 6, 2022
ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้า บริการต่างๆ 20, 6, 2022
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารสินค้า และบริการตางๆ ณ โรงอาหาร และใต้อาคารภายในวิทยาลัยรัตภูมิ 8, 6, 2022
ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 30, 5, 2022
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 25, 4, 2022
ปฏิทินการออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 8, 4, 2022
รู้ทันและสร้างการรับรู้ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 15, 12, 2021
ประกาศรัยสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานดูแลสนามหญ้า จำนวน 1 อัตรา 14, 12, 2021
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 9, 12, 2021
ปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 2/2564 29, 9, 2021
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 10, 9, 2021
ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2564 25, 8, 2021
สรุปสถิติการให้บริการ ประจำปี 2564 13, 8, 2021
ปฏิทินการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี 7, 7, 2021
ปฏิทินการศึกษาระดับปวส 2564 7, 7, 2021
ปฏิทินการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกับสถานประกอบการ 2564 7, 7, 2021
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 30, 6, 2021
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 24, 6, 2021
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 26, 4, 2021
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกงานประจำปีการศึกษา 2563 26, 4, 2021