• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

Date
รู้ทันและสร้างการรับรู้ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 15, 12, 2021
ประกาศรัยสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานดูแลสนามหญ้า จำนวน 1 อัตรา 14, 12, 2021
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 9, 12, 2021
ปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 2/2564 29, 9, 2021
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 10, 9, 2021
ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2564 25, 8, 2021
สรุปสถิติการให้บริการ ประจำปี 2564 13, 8, 2021
ปฏิทินการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี 7, 7, 2021
ปฏิทินการศึกษาระดับปวส 2564 7, 7, 2021
ปฏิทินการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกับสถานประกอบการ 2564 7, 7, 2021
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 30, 6, 2021
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 24, 6, 2021
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 26, 4, 2021
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกงานประจำปีการศึกษา 2563 26, 4, 2021
ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการ COVID-19 23, 4, 2021
รายงานสรุปสถิติการให้บริการ หน่วยงาน วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำ ปีงบประมาณ 2563 2, 4, 2021
ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 31, 3, 2021
ปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 9, 2, 2021
ปฏิทินการขอออกฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 25, 1, 2021
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 18, 1, 2021