• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

Date
ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการ COVID-19 23, 4, 2021
รายงานสรุปสถิติการให้บริการ หน่วยงาน วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำ ปีงบประมาณ 2563 2, 4, 2021
ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 31, 3, 2021
ปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 9, 2, 2021
ปฏิทินการขอออกฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 25, 1, 2021
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 18, 1, 2021
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 3, 12, 2020
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 11, 9, 2020
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร สินค้า และบริการต่างๆ 11, 9, 2020
แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน Covid-19 10, 7, 2020
รับสมัคร นศท.รัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย ปี63 10, 7, 2020
ปฏิทินค่าเทอมข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน 10, 7, 2020
ปฏิทินการขอออกฝึกงาน ปีการศึกษา 2563 10, 7, 2020
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 1, 7, 2020
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 4, 6, 2020
เปิดสั่งจองเสื้อ - กางเกงกิจกรรมสำหรับน้องๆนักศึกษาใหม่'63 14, 5, 2020
กยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 14, 5, 2020
แบบฟอร์มเสนอรายการครุภัณฑ์ 8, 5, 2020
วิธีการกู้คืน Email มหาวิทยาลัย 14, 4, 2020
คู่มือการใช้งาน Google Classroom 10, 4, 2020