• ภาษาไทย
    • English

ติดต่อเรา

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บ้านเลขที่ 414 หมู่ 14  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรณีย์ 90180

โทร 074 584 241 - 4  โทรสาร 074-584-240 Email: rpc@rmutsv.ac.th

Facebook : www.facebook.com/rattaphumfanpage/

LineID : @jqs3429e

แจ้งเรื่องร้องเรียน

เบอร์ IP-Phone ภายใน