• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม Activity

ต้อนรับคณะคณาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สหกิจ

ต้อนรับคณะจากบริษัท ทรานส์ ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเครื่อง

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ” ประจำปีการศึกษา 2563

จัดประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

โครงการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1

อบรมเชิงปฎิบัติการตรวจสอบบัญชี การกำกับดูแลกิจการ การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำกระดาษทำการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุห์ดี นิเซ็ง หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม

กีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

การเข้าตรวจประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

จัดการประชุมหารือ ร่วมกับผู้จัดทำโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม พัฒนาการอำเภอรัตภูมิ

กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ดการประชุมหารือ เพื่อจัดตั้งศูนย์ผลิตอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

งานนวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 2”

“เขย่าทัศน์ สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์” ณ วิทยาลัยรัตภูมิ