• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม Activity

วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Blood Donation Activity of the Year 2015 (BRAND’S Young Blood 2015)

Annual Merit of the year 2016, on the occasion of the anniversary of the opening course for

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus

โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่ชุมชนตำบลควนรู

ถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมวันรักกันมั่น ปีการศึกษา 2559

San Palang Pracharat Festival: Building up career, occupation and revenue of the year 2016.

The training skills development for the labour in education with Songkhla Institute for Skill

The orientation for the students before training outside of academic year 2015

Running – walking activities “Samati Visakha Phutthabucha Five precepts Reduce vices”

The 37th Annual National Conference of Future Farmers of Thailand, Vocational Agricultural Fair

The project with Khuan Roo Sub district Administrative Organization, Rattaphum, Songkhla

Rajamangala Srivijaya Fair 2016