• ภาษาไทย
    • English

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ นำโดยอ.สถาพร ขุนเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยมีนายสมโภช โชติชูช่วง นายอำเภอรัตภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

Date: 
Monday, 15 August, 2016