• ภาษาไทย
    • English

เชิญชวน นักศึกษา บุคลากร เข้าใช้งานโปรแกรม Antivirus ใว้ป้องกันภัยคุกคามต่างๆไว้บนอุปกรณ์

ประชาสัมพันธ์ สมาชิก มทร.ศรีวิชัย ทุกท่านครับ วันนี้มาเชิญชวนสมาชิก สำหรับท่านใดที่มองหา Antivirus ใว้ป้องกันภัยคุกคามต่างๆไว้บนอุปกรณ์ ทางสำนักวิทยบริการฯ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดซื้อโปรแกรมใว้บริการ เพื่อป้องกันความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งบางครั้งเราอาจคาดไม่ถึงและตามข่าวไม่ทัน

ดาวโหลดที่นี้

สามารถอ่านรายละเอียดและดาวโหลดตาม URL ข้างล้าง   

Date: 
Monday, 12 November, 2018