• ภาษาไทย
    • English

โครงการเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จัดโดยเทศบาลตำบลคูหาใต้

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย นำโดย ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วม โครงการเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จัดโดยเทศบาลตำบลคูหาใต้ โดยการนำของ นายประกอบ จันทสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวรณัฎฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จัดตั้งเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ ส่งเสริมด้านอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสังคม ณ โรงเรียนบ้านกองอิฐ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา