• ภาษาไทย
    • English

ต้อนรับคณะกรรมตรวจประเมินศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย นำโดย ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ พร้อมด้วย ผศ.ศิวดล นวลนพดล หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมตรวจประเมินศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 จังหวัดสงขลา เพื่อขอต่อใบอนุญาติศูนย์ทดสอบสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ อาคารประชีพ ชูพันธ์ วิทยาลัยรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา