• ภาษาไทย
    • English

ดำเนินการตรวจ ATK รอบที่ 2 ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ในการทำงานและการเรียน ON SITE

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย ดำเนินการตรวจ ATK รอบที่ 2 ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ในการทำงานและการเรียน ON SITE