• ภาษาไทย
    • English

รู้ทันและสร้างการรับรู้ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

......รู้ทันและสร้างการรับรู้ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ...  ร่วมกันศึกษาร่างพระราชบัญญัติไปพร้อมๆกัน .... สามารถศึกษาร่างดังกล่าว 

Date: 
Wednesday, 15 December, 2021