• ภาษาไทย
    • English

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกงานประจำปีการศึกษา 2563

ในการอบรมครั้งนี้ใช้การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Appication โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
Topic: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
Time: This is a recurring meeting Meet anytimeJoin Zoom Meeting  https://ruts.zoom.us/j/93407278102?pwd=bmdjLzhBdkExMCttamZNYmQ1S0M3dz09
Meeting ID: 934 0727 8102
Passcode: 504456

 

1. ดาวโหลดในส่งตัว (ดาวโหลดเอกสารของสถานประกอบการของตัวเองเท่านั่น)
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาการตลาด
- สาขาการบัญชี
- สาขาการไฟฟ้า
- สาขาช่างยนต์

2. ดาวโหลดเอกสารสมุดฝึกงาน

3. ดาวโหลดเอกสารประเมินการฝึกงาน

Date: 
Monday, 26 April, 2021