• ภาษาไทย
    • English

ต้อนรับคณะคณาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย นำโดยดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการเข้ามาศึกษาดูระบบการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน พัฒนาบุคลากรและจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ประสบการณ์การทำงาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

Date: 
Friday, 9 April, 2021