• ภาษาไทย
    • English

ต้อนรับคณะจากบริษัท ทรานส์ ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเครื่อง VSD (Variable Speed Drive)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย นำโดย ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ได้ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท ทรานส์ ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเครื่อง VSD (Variable Speed Drive) เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาวะของโหลด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ในขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบปั๊มน้ำ พัดลม และระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดับปวส. ณ อาคารประชีพ ชูพันธ์ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

Date: 
Thursday, 25 March, 2021