• ภาษาไทย
    • English

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ” ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยมีดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ ให้ปัจฉิมโอวาทแก่ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้แก่สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และได้รับเกียรติจากวิทยากรจากภายนอก คุณณัฐณภัทร เพชรแก้ว ผู้ก่อตั้ง (CEO) และผู้บริหาร บริษัทในเครืออินดิโก้ ที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้แชร์ประสบการณ์ อาทิเช่น การปรับตัวเรียนรู้การใช้ชีวิตในช่วงโควิด-19 การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ลักษณะของนักศึกษาจบใหม่ที่นายจ้างพึงประสงค์ และกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุมโตนงาช้าง อาคารประชีพชูพันธ์ วิทยาลัยรัตภูมิ

Date: 
Thursday, 25 March, 2021