• ภาษาไทย
    • English

ฟอร์มกรอกข้อมูลผ่านระบบสำหรับนึกศึกษา

1

แจ้งชื่อสถานประกอบการขอฝึกงานในระบบ

กรอกข้อมูลในระบบเพื่อแจ้งชื่อสถานประกอบการภายในระบบ

2

ส่งแบบตอบรับจากสถานประกอบการ

ส่งแบบตอบรับที่ได้จากสถานประกอบการ

3

แบบแจ้งเจตจำนงค์ออกฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

แบบแจ้งเจตจำนงค์ออกฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อขออนุญาติเข้าทำงาน

4

ระบบขอออกฝึกสหกิจ

ระบบขอออกฝึกสหกิจ