Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สมัครงาน-RMUTSV - 2 hours 40 min ago

ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon ประกาศรับสมัครPDF icon ใบสมัครข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 02/05/2016 - 16:27

สำนักงานวิทยาเขตตรัง รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, May 2, 2016 - 16:30 to Thursday, May 12, 2016 - 16:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

สมัครงาน-RMUTSV - Sun, 01/05/2016 - 10:18

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

 ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 2 อัตรา คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเลี้ยงสัตว์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 29/04/2016 - 16:18

ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 นั้น ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รายชื่อดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 28/04/2016 - 17:22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

(ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2559 คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครเจ้าหน้าที่หอพัก

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 28/04/2016 - 09:40

มทร ศรีวิชัย ไสใหญ่ รับสมัครเจ้าหน้าที่หอพักหญิง

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon รับสมัครจนทหอพัก.pdf92.05 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ศูนย์บ่มเพาะฯ: ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 22/04/2016 - 17:15
 ตามที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการนั้น ในการนี้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออกไปโดยขอให้ผู้สนใจติดตามการประกาศทางเว็ปไซต์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจต่อไป แนบไฟล์เอกสาร:  application/pdf iconPDF.pdf

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 22/04/2016 - 10:26

ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเลี้ยงสัตว์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 11-20 เมษายน 2559 นั้น ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรายชื่อดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 12/04/2016 - 14:32

       ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ๓ ตำแหน่ง จำนวน ๔ อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น
       คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถพิเศษ  และความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายชื่อดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ศูนย์บ่มเพาะฯ: ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 12/04/2016 - 12:08
 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  แนบไฟล์เอกสาร:  application/pdf iconpdf.pdf

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 04/04/2016 - 09:26

ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 นั้น ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รายชื่อดังเอกสารแนบ 

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 01/04/2016 - 16:33

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

Pages