Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 22/11/2016 - 16:47

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 22/11/2016 - 16:33

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon IMG_20161122_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 17/11/2016 - 12:57

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิปวส. จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัคร.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, November 17, 2016 - 13:00 to Thursday, December 15, 2016 - 13:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 15/11/2016 - 15:10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 11/11/2016 - 15:35

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำแหน่ง นักวิเคราห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon IMG_20161111_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 2 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 02/11/2016 - 14:11

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม จำนวน 1 คน ครั้งที่ 2

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 26/10/2016 - 15:02

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม จำนวน 1 คน ครั้งที่ 2

Pages