Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ประจำสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 17/06/2016 - 16:02

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ประจำสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

เอกสารประกอบ: PDF icon รายละเอียดประกาศ

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 17/06/2016 - 08:31

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon IMG_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, June 17, 2016 - 08:30 to Friday, June 24, 2016 - 08:30

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 17/06/2016 - 08:28

ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon IMG.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, June 17, 2016 - 08:30 to Friday, June 24, 2016 - 08:30

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาระบบสาระ

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 15/06/2016 - 15:29

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาระบบสาระสนเทศ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon บริหารสาระ.pdf92.62 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ศูนย์บ่มเพาะฯ: เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 10/06/2016 - 19:26
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อและวันที่รายงานตัวเข้าทำงานของผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2559 

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศร๊ธรรมราช

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 08/06/2016 - 14:16

            ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙   รายละเเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 07/06/2016 - 13:55

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ต.อาจารย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, June 7, 2016 - 14:00 to Thursday, June 30, 2016 - 14:00

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 06/06/2016 - 10:04

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังไฟล์แนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon 2016_06_06_09_45_02.pdf309.37 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 03/06/2016 - 16:53

ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และตำแหน่งพนักงานประจำตึก ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นั้น ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รายชื่อดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 03/06/2016 - 16:48

ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า และตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นั้น ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รายชื่อดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 01/06/2016 - 19:04

ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon ประกาศรับสมัครPDF icon ใบสมัครข่าวสมัครงาน/ผล

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ประจำสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 01/06/2016 - 11:06

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ประจำสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว

เอกสารประกอบ: PDF icon รายละเอียดประกาศ

Pages