Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 20/05/2015 - 09:20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, 20 May, 2015 - 09:15 to Friday, 29 May, 2015 - 18:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 19/05/2015 - 10:13

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 19/05/2015 - 10:10

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล (นักวิชาการพัสดุ)

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 14/05/2015 - 09:46

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล (นักวิชาการพัสดุ)

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, 14 May, 2015 - 09:45 to Monday, 18 May, 2015 - 18:00

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 08/05/2015 - 15:11

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 8 May, 2015 - 15:15 to Monday, 11 May, 2015 - 18:15

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สมัครงาน-RMUTSV - Sat, 02/05/2015 - 11:14

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Saturday, 2 May, 2015 - 11:15 to Wednesday, 6 May, 2015 - 18:15

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Sat, 02/05/2015 - 11:12

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Saturday, 2 May, 2015 - 11:15 to Wednesday, 6 May, 2015 - 18:15

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศผลประเมินพนักงานราชการ

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 01/05/2015 - 09:09

ประกาศผลประเมินพนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลประเมินพนักงานราชการ.pdf51.42 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประการรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 28/04/2015 - 09:24

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize job580428.pdf78.98 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 27/04/2015 - 14:56

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, 27 April, 2015 - 15:00 to Wednesday, 29 April, 2015 - 20:00

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จ้างเหมาบริการรายบุคคลโดยวิธีตกลงราคาเพื่อทำงานเหมา จำนวน 1 คน

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 23/04/2015 - 12:40

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จ้างเหมาบริการรายบุคคลโดยวิธีตกลงราคาเพื่อทำงานเหมา จำนวน 1 คน

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, 23 April, 2015 - 12:45 to Thursday, 14 May, 2015 - 12:45

รับสมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 22/04/2015 - 09:45

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  2 อัตรา

ตำแหน่ง    อาจารย์                         1 อัตรา

รายละเอียดคลิก

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดประกาศ174.92 KB ข่าวสมัครงาน/ผลบุคลากรบุคคลทั่วไปDate: Wednesday, 22 April, 2015 - 09:452558

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 16/04/2015 - 16:12

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, 16 April, 2015 - 16:15 to Friday, 1 May, 2015 - 16:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 10/04/2015 - 09:00

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๘  อัตรา  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ไสใหญ่ : รับสมัครพนักงานราชการ

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 07/04/2015 - 09:46

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง สัตวบาล 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize พนักงานราชการ สัตวบาล.pdf103.58 KB ข่าวสมัครงาน

Pages