ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - 10 hours 11 min ago

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 28/06/2017 - 13:45

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

สมัครงาน-ขนอม: ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 26/06/2017 - 16:42

     ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

เอกสารประกอบ: PDF icon รายละเอียดประกาศ

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 22/06/2017 - 15:15

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน  ๑ อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6/2560

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 21/06/2017 - 16:53

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 20/06/2017 - 11:28

            ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 20/06/2017 - 11:23

        ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 15/06/2017 - 09:06

ด้วย มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

สมัครงาน-ขนอม: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวจำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 08/06/2017 - 17:04

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบ: PDF icon รายละเอียดประกาศ

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 05/06/2017 - 15:29

ประกาศผลการสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon 5.-ประกาศผลการสอบคัดเลือก.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, June 5, 2017 - 15:30 to Friday, June 30, 2017 - 16:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะฯ พนักงานราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 23/05/2017 - 16:46

         ตามที่ได้มีประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ นั้น

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »