ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 19/10/2017 - 15:39

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, October 19, 2017 - 15:30 to Thursday, November 2, 2017 - 15:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 17/10/2017 - 14:39

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 17/10/2017 - 14:33

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื้อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 12/10/2017 - 15:37

 ประกาศรายชื้อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบข้อเขียน    ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 12/10/2017 - 15:12

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2  อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศราายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา)

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 11/10/2017 - 16:40

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศราายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา)

เอกสารประกอบ: PDF icon 20171011171047329.pdf

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ตำแหน่ง

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 11/10/2017 - 10:26

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที่ 17 ตุลาคม  2560 

ประจำงานบริหารนโยบายและแผน จำนวน 3  อัตรา

  1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย           จำนวน    2     อัตรา       ค่าจ้างเดือนละ   7,800  บาท
  2. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม                        จำนวน    2     อัตรา       ค่าจ้างเดือนละ   7,200  บาท
  3. ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร                     จำนวน    1     อัตรา       ค่าจ้างเดือนละ   7,200  บาท

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  1. เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา(ระดับปริญญาตรี)   จำนวน    1    อัตรา        ค่าจ้างเดือนละ   13,840  บาท
แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, October 11, 2017 - 10:15

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 11/10/2017 - 09:13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต. อาจารย์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, October 11, 2017 - 09:15 to Monday, October 16, 2017 - 09:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 10/10/2017 - 15:56

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 06/10/2017 - 15:46

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 05/10/2017 - 11:01

สำนักงานวิทยาเขตตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, October 5, 2017 - 11:00 to Monday, October 16, 2017 - 11:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 04/10/2017 - 15:40

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 02/10/2017 - 10:59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรายชื่อ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, October 2, 2017 - 11:00 to Monday, October 9, 2017 - 11:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 02/10/2017 - 09:05

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการวิจัย

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 29/09/2017 - 16:06

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้าง
จำนวน 9,000 บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-) เพื่อค้ำประกันสัญญา ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon img-170929161845.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, September 29, 2017 - 16:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศอลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 6 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 29/09/2017 - 10:49

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศอลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 6 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 19 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 29/09/2017 - 10:46

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 16 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 29/09/2017 - 09:40

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ต.อาจารย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, September 29, 2017 - 09:30 to Monday, October 16, 2017 - 09:30

สมัครงาน-ขนอม: วิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 28/09/2017 - 17:16

วิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

เอกสารประกอบ: PDF icon 20170928173643043.pdf

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 19 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 27/09/2017 - 16:24

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 19 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »