Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

User login

ล็อกอินด้วยระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport)
รหัสผ่านระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport)

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทัวไป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 05/06/2015 - 14:45

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 04/06/2015 - 10:23

       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

       ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดการประกาศ194.64 KB

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 03/06/2015 - 15:03

ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด(อาคาร) สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, June 3, 2015 - 15:00

สมัครงาน-ไสใหญ่ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 28/05/2015 - 15:08

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize นักวิชาการเงินบัญชี.pdf97.52 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 27/05/2015 - 15:02

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ข้อเขียน)  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 27/05/2015 - 09:43

      ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา และตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา  ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ แผนกงานบุคลากร ชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดการประกาศ270.26 KB

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 27/05/2015 - 09:29

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 26/05/2015 - 10:47

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG_4.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, May 26, 2015 - 10:45 to Thursday, June 4, 2015 - 10:45

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 25/05/2015 - 10:40

มทร.ศรีวิชัย ตรัง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG_3.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, May 25, 2015 - 10:30 to Friday, May 29, 2015 - 10:30

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 20/05/2015 - 09:20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, 20 May, 2015 - 09:15 to Friday, 29 May, 2015 - 18:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 19/05/2015 - 10:13

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 19/05/2015 - 10:10

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล (นักวิชาการพัสดุ)

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 14/05/2015 - 09:46

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล (นักวิชาการพัสดุ)

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, 14 May, 2015 - 09:45 to Monday, 18 May, 2015 - 18:00

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 08/05/2015 - 15:11

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 8 May, 2015 - 15:15 to Monday, 11 May, 2015 - 18:15

Pages

FACEBOOK FAN PAGE