Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 06/10/2015 - 10:30

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา  สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  ลูกจ้างต.อาจารย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, October 6, 2015 - 10:30 to Saturday, October 31, 2015 - 10:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 05/10/2015 - 17:07

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, 5 October, 2015 - 17:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 02/10/2015 - 14:13

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 2 October, 2015 - 12:00

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 01/10/2015 - 16:54

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ภาษา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 01/10/2015 - 16:52

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ภาษา

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 01/10/2015 - 16:50

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 30/09/2015 - 15:33

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 30/09/2015 - 10:39

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, 30 September, 2015 - 10:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 29/09/2015 - 17:12

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, 29 September, 2015 - 17:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 28/09/2015 - 14:23

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, 28 September, 2015 - 14:15

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 28/09/2015 - 11:47

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ีประจำงานพัฒนานักศึกษา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 28, 2015 - 11:45 to Wednesday, October 7, 2015 - 11:45

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 28/09/2015 - 11:02

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG_2.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 28, 2015 - 11:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 25/09/2015 - 16:36

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 25 September, 2015 - 16:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 25/09/2015 - 12:07

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 25 September, 2015 - 12:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 25/09/2015 - 12:04

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 25 September, 2015 - 12:00

Pages