Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 26/12/2016 - 08:09

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon IMG_20161226_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 22/12/2016 - 10:35

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 16/12/2016 - 10:36

                     ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๓ อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 15/12/2016 - 17:14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้าง

เหมาบริการรายบุคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 13/12/2016 - 12:37

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ผุ้ปฏิบัติงานบริหาร.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, December 13, 2016 - 12:30 to Tuesday, December 20, 2016 - 12:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 09/12/2016 - 15:24

                  ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล   เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๓ อัตรา ในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างขั่วครา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 09/12/2016 - 10:16

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon จนท..pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, December 9, 2016 - 10:15 to Friday, December 30, 2016 - 10:15

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 07/12/2016 - 14:05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค้ดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon อาจารย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, December 7, 2016 - 14:00 to Saturday, December 31, 2016 - 14:00

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สัุงกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 07/12/2016 - 13:55

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon จนท.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 06/12/2016 - 13:18

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี สังกัดคลินิกเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon IMG_20161206_0002.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

Pages