Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 21/11/2014 - 16:22

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำงานบริหารนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG_0002.pdf ใบสมัคร.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, November 21, 2014 - 16:15

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาารงานทั่วไป

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 21/11/2014 - 15:31

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, November 21, 2014 - 15:30

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 21/11/2014 - 15:29

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, November 21, 2014 - 15:30

สมัครงาน-ตรัง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 17/11/2014 - 15:39

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, November 17, 2014 - 15:30 to Saturday, November 22, 2014 - 15:30

สมัครงาน-ตรัง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 17/11/2014 - 15:25

ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  อาจารย์วิทยาลัยฯ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, November 17, 2014 - 15:15 to Friday, November 21, 2014 - 15:15

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 14/11/2014 - 17:34

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 14 November, 2014 - 17:30 to Monday, 17 November, 2014 - 17:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 14/11/2014 - 08:59

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๖/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ไสใหญ่ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 13/11/2014 - 15:14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา106.65 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 10/11/2014 - 21:51

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, 10 November, 2014 - 21:45 to Wednesday, 12 November, 2014 - 21:45

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 04/11/2014 - 10:29

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  จนท.บริหารงานทั่วไป.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, November 4, 2014 - 10:30 to Wednesday, November 26, 2014 - 10:30

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 04/11/2014 - 10:27

ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  ต.อาจารย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, November 4, 2014 - 10:30 to Wednesday, November 19, 2014 - 10:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 31/10/2014 - 10:08

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๑๓  อัตรา  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ)

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 31/10/2014 - 10:05

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ปฏิบัติ)    ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 30/10/2014 - 14:38

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 3 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว49.2 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 30/10/2014 - 14:35

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้้งที่  ๑๕/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13/2557

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 24/10/2014 - 16:25

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13/2557 คลิกที่นี้

Pages