Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 22/02/2017 - 09:35

                 ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลสอบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 15/02/2017 - 16:18

ประกาศผลสอบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon img-170215163301.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, February 15, 2017 - 16:15 to Wednesday, February 22, 2017 - 16:30

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 14/02/2017 - 15:53

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Pages