Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 24/07/2014 - 14:07

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว  จำนวน 3 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize tech05.pdf51.12 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 22/07/2014 - 15:41

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, 22 July, 2014 - 15:45 to Friday, 15 August, 2014 - 15:45

รับสมัครงาน-ศูนย์บ่มเพาะฯ: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 22/07/2014 - 13:37
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้จัดการประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  จำนวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐บาทต่อเดือน แนบไฟล์เอกสาร:  application/pdf iconประกาศรับสมัครผู้จัดการศูนย์ฯ

read more

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 18/07/2014 - 15:09

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  3 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา65.28 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 18/07/2014 - 11:28

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  ต.อาจารย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, July 18, 2014 - 11:30 to Wednesday, July 30, 2014 - 11:30

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Sun, 13/07/2014 - 17:54

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Sunday, 13 July, 2014 - 18:00 to Thursday, 14 August, 2014 - 18:00

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Sun, 13/07/2014 - 17:51

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Sunday, 13 July, 2014 - 17:45 to Thursday, 14 August, 2014 - 17:45

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจาารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 10/07/2014 - 09:05

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาต่างประเทศ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, July 10, 2014 - 09:00 to Wednesday, July 16, 2014 - 09:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและหรือปฏิบัติ) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 09/07/2014 - 15:12

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ข้อเขียนและหรือปฏิบัติ) ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 08/07/2014 - 16:15

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, 8 July, 2014 - 16:15 to Thursday, 10 July, 2014 - 16:15

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 08/07/2014 - 16:15

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, 8 July, 2014 - 16:15 to Thursday, 10 July, 2014 - 16:15

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 08/07/2014 - 16:15

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, 8 July, 2014 - 16:15 to Thursday, 10 July, 2014 - 16:15

สมัครงาน-ไสใหญ่ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 04/07/2014 - 17:04

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  3 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize tech03.pdf103.96 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 04/07/2014 - 14:45

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 27/06/2014 - 10:41

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 27 June, 2014 - 10:45 to Tuesday, 1 July, 2014 - 10:45

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 27/06/2014 - 10:41

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 27 June, 2014 - 10:45 to Tuesday, 1 July, 2014 - 10:45

Pages