Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - 8 hours 47 min ago

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๑๓  อัตรา  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ)

สมัครงาน-RMUTSV - 8 hours 50 min ago

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ปฏิบัติ)    ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 30/10/2014 - 14:38

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 3 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว49.2 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 30/10/2014 - 14:35

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้้งที่  ๑๕/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13/2557

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 24/10/2014 - 16:25

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13/2557 คลิกที่นี้

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 24/10/2014 - 15:32

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 24 October, 2014 - 15:30 to Monday, 27 October, 2014 - 16:30

รับสมัครงาน-กองคลัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 24/10/2014 - 11:19

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีความประสงค์จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  อัตรา  ระยะเวลาจ

read more

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 คน

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 24/10/2014 - 09:47

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 คน  ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.

read more

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 22/10/2014 - 10:45

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว69.52 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 21/10/2014 - 17:02

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, 21 October, 2014 - 17:00 to Wednesday, 22 October, 2014 - 17:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 21/10/2014 - 11:42

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 20/10/2014 - 17:56

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, 20 October, 2014 - 18:00 to Monday, 17 November, 2014 - 18:00

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 17/10/2014 - 15:30

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  1  อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว46.39 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 16/10/2014 - 10:15

ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, October 16, 2014 - 10:15 to Wednesday, October 29, 2014 - 10:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 15/10/2014 - 10:17

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ปฏิบัิติ)  ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 13/10/2014 - 14:57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  4 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว105.36 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 13/10/2014 - 14:54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว65.24 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 10/10/2014 - 09:57

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่่

Pages