ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ,ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 08/12/2017 - 14:49

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบภาษาอังกฤษ  และภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๐ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 06/12/2017 - 14:53

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๐  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 06/12/2017 - 14:50

 ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๖  อัตรา  คลิกที่นี่

-ใบสมัคร

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 01/12/2017 - 16:07

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประจำงานบริหารนโยบายและแผน

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย           จำนวน   1    อัตรา       ค่าจ้างเดือนละ   7,800  บาท

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                        จำนวน     1     อัตรา        ค่าจ้างเดือนละ      13,840  บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ตั้งแต่วันที่ 1 – 12  ธันวาคม  2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, December 1, 2017 - 16:00

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 01/12/2017 - 15:04

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 4 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ต.อาจารย์ 4 อัตรา.pdfPDF icon ฟอร์มใบสมัครงาน .pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, December 1, 2017 - 15:00 to Thursday, December 28, 2017 - 15:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 1 อัตรา และผู้ปฎิบัติงานบริหาร ตำแหน่ง 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 30/11/2017 - 14:06

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 1 อัตรา และผู้ปฎิบัติงานบริหาร ตำแหน่ง 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 29/11/2017 - 16:33

 ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๐  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 29/11/2017 - 13:33

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบต.อาจารย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, November 29, 2017 - 13:30 to Friday, December 8, 2017 - 13:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 23/11/2017 - 14:51

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๐  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 21/11/2017 - 10:33

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ไม่มีผู้สมัคร.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, November 21, 2017 - 10:30 to Wednesday, November 29, 2017 - 10:30

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครอาจารย์การเงิน

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 20/11/2017 - 11:42

ประกาศรับสมัครอาจารย์การเงิน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon อาจารรย์การเงิน.pdf191.66 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 16/11/2017 - 16:43

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๐  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 15/11/2017 - 15:07

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน 

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทย์ฯ

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 14/11/2017 - 15:55

ประกาศผลสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศผลสอบคัดเลือก จนท.บริหารงานทั่วไป คณะวิทย์ 70.01 KB ข่าวสมัครงาน

Pages