Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 16/04/2015 - 16:12

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, 16 April, 2015 - 16:15 to Friday, 1 May, 2015 - 16:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 10/04/2015 - 09:00

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๘  อัตรา  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ไสใหญ่ : รับสมัครพนักงานราชการ

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 07/04/2015 - 09:46

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง สัตวบาล 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize พนักงานราชการ สัตวบาล.pdf103.58 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Sun, 05/04/2015 - 14:48

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Sunday, 5 April, 2015 - 14:45 to Monday, 27 April, 2015 - 14:45

สมัครงาน-ไสใหญ่ : รับสมัคร อาจารย์จ้างสอน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 20/03/2015 - 15:27

ประกาศรับสมัครอาจารย์จ้างสอน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize job170258.pdf60.48 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 18/03/2015 - 14:33

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวต.อาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 13/03/2015 - 15:01

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร:  ต.อาจารย์ วิศวกรรมคอมฯ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, March 13, 2015 - 15:00 to Tuesday, March 31, 2015 - 15:00

รับสมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 13/03/2015 - 11:00

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป

  •  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดการประกาศ133.34 KB ข่าวสมัครงาน/ผลบุคคลทั่วไปDate: Friday, 13 March, 2015 - 11:00

รับสมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศ สาขาบริหารธุรกิจ

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 12/03/2015 - 11:29

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

  • ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศ สาขาบริหารธุรกิจ
แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดการประกาศ24.38 KB ข่าวสมัครงาน/ผลบุคลากรบุคคลทั่วไปDate: Thursday, 12 March, 2015 - 11:30

รับสมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 25/02/2015 - 09:30

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

  • ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   จำนวน 1 อัตรา

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดการประกาศ186.13 KB สาขาบริหารธุรกิจข่าวสมัครงาน/ผลบุคคลทั่วไปDate: Wednesday, 25 February, 2015 - 09:30

รับสมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 25/02/2015 - 09:21

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • นักวิชาการศึกษา

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดการประกาศ552.12 KB ข่าวสมัครงาน/ผลบุคลากรบุคคลทั่วไปDate: Wednesday, 25 February, 2015 - 09:15

Pages