ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 23/02/2018 - 11:30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว  คณะสัตวแพทยศาสตรฺ์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง คณะเกษตรศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 23/02/2018 - 11:23

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 16/02/2018 - 17:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำคณะวิทย์-ประมง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกันประมง (1).pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, February 16, 2018 - 17:00 to Friday, February 23, 2018 - 17:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 15/02/2018 - 16:18

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๕  อัตรา  คลิกที่นี่

-ใบสมัคร

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 15/02/2018 - 09:47

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวและเลื่อนวันสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน สังกัดจำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 14/02/2018 - 15:03

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวและเลื่อนวันสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน  สังกัดจำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 14/02/2018 - 14:59

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 06/02/2018 - 11:36

        วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 31/01/2018 - 10:35

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ต.อาจารย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, January 31, 2018 - 10:30 to Thursday, February 8, 2018 - 10:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 30/01/2018 - 14:30

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการสอบแข่งขัน  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

-ใบสมัคร

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 30/01/2018 - 14:01

                วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 30/01/2018 - 13:43

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 26/01/2018 - 14:22

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 25/01/2018 - 16:37

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการสอบแข่งขัน  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

-ใบสมัคร

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 25/01/2018 - 16:32

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๔  อัตรา  คลิกที่นี่

-ใบสมัค

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 24/01/2018 - 16:05

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % (3,510 บาท) ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันที่ 26 มกราคม  2561 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง
พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผล รปภ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, January 24, 2018 - 16:00 to Wednesday, February 28, 2018 - 16:30

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 24/01/2018 - 16:04

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % (3,510 บาท) ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันที่ 26 มกราคม  2561 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง
พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผล รปภ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, January 24, 2018 - 16:00 to Wednesday, February 28, 2018 - 16:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 24/01/2018 - 10:08
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 19/01/2018 - 11:50

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

Pages