Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 17/09/2014 - 15:13

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, 17 September, 2014 - 15:15 to Friday, 19 September, 2014 - 16:30

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 17/09/2014 - 13:35

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจาารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมฯ

แนบไฟล์เอกสาร:  ต.อาจาารย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, September 17, 2014 - 13:30 to Tuesday, September 30, 2014 - 13:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 17/09/2014 - 10:06

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิฃัย เรื่อง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 16/09/2014 - 17:36

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิฃัย เรื่อง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์  จำนวน 1 คน  ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

read more

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารพื้นที่สงขลารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 41 คน

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 16/09/2014 - 17:18

ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารพื้นที่สงขลารายบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2558  จำนวน 41 คน 

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 16/09/2014 - 13:23

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  ต.อาจาารย์.pdfอบรม/สัมมนาDate: Tuesday, September 16, 2014 - 13:15 to Tuesday, September 30, 2014 - 13:15

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการ

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 16/09/2014 - 08:46

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ปฏิบัิติงานบริหาร และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, September 16, 2014 - 08:45 to Tuesday, September 30, 2014 - 08:45

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 15/09/2014 - 15:36

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้่างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1อัตรา907.44 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 15/09/2014 - 10:07

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 15/09/2014 - 09:54

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่  

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 12/09/2014 - 14:59

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 12 September, 2014 - 15:00 to Tuesday, 16 September, 2014 - 15:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 12/09/2014 - 14:41

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๒  อัตรา  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 08/09/2014 - 15:35

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์  ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ 

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  ภาษาต่างประเทศ.pdf ใบสมัคร.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 8, 2014 - 15:30 to Thursday, September 18, 2014 - 15:30

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 08/09/2014 - 15:29

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา46.11 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 08/09/2014 - 08:16

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา91.9 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 05/09/2014 - 09:35

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จำนวน 2 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  พนักงานราชการ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, September 5, 2014 - 09:30

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 04/09/2014 - 14:40

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา91.9 KB ข่าวสมัครงาน

Pages