Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถและสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 12/12/2014 - 09:52

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 11/12/2014 - 13:47

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฟอร์มใบสมัครข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, December 11, 2014 - 13:45 to Wednesday, December 31, 2014 - 13:45

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่าง ไม้ จำนวน 1 อัตรา ประจำกองกลาง

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 09/12/2014 - 14:57

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่าง ไม้ จำนวน 1 อัตรา ประจำกองกลาง

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 3 อัตรา ประจำกองกลาง

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 09/12/2014 - 14:51

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 3 อัตรา ประจำกองกลาง

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 02/12/2014 - 16:22

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๖/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 3 อัตรา ประจำกองกลาง ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน 21 วัน

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 26/11/2014 - 11:38

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 3 อัตรา ประจำกองกลาง ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน 21 วัน

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 21/11/2014 - 16:22

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำงานบริหารนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG_0002.pdf ใบสมัคร.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, November 21, 2014 - 16:15

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาารงานทั่วไป

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 21/11/2014 - 15:31

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, November 21, 2014 - 15:30

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 21/11/2014 - 15:29

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, November 21, 2014 - 15:30

สมัครงาน-ตรัง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 17/11/2014 - 15:39

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, November 17, 2014 - 15:30 to Saturday, November 22, 2014 - 15:30

สมัครงาน-ตรัง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 17/11/2014 - 15:25

ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  อาจารย์วิทยาลัยฯ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, November 17, 2014 - 15:15 to Friday, November 21, 2014 - 15:15

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 14/11/2014 - 17:34

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 14 November, 2014 - 17:30 to Monday, 17 November, 2014 - 17:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 14/11/2014 - 08:59

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๖/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

Pages