Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 28/01/2015 - 09:51

 ประกาศรายชืื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 26/01/2015 - 10:45

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา   รายละเอียดคลิก

  1. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  2. ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดการรับสมัคร2.46 MB ข่าวสมัครงาน/ผลบุคลากรบุคคลทั่วไปDate: Monday, 26 January, 2015 - 10:30

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานเลี้ยงสัตว์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 23/01/2015 - 15:37

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานเลี้ยงสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำแผนกโคนม

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 23 January, 2015 - 15:30 to Monday, 26 January, 2015 - 18:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 23/01/2015 - 08:56

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 20/01/2015 - 15:52

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๗/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 15/01/2015 - 09:16

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัีบการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งพนักงงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 12/01/2015 - 14:20

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งพนักงงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, 12 January, 2015 - 14:15 to Monday, 2 February, 2015 - 18:15

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 07/01/2015 - 17:18

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานฟาร์ม สาขาพืชศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, 7 January, 2015 - 17:15 to Thursday, 8 January, 2015 - 17:15

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 30/12/2014 - 01:00

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, 30 December, 2014 - 00:45 to Friday, 9 January, 2015 - 00:45

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 25/12/2014 - 10:24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน ๓ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๓ อัตรา.pdf68.89 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ตรัง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 24/12/2014 - 15:51

จ้างเหมาบริืการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG_2.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, December 24, 2014 - 15:45 to Thursday, January 8, 2015 - 15:45

Pages