Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 28/04/2017 - 16:01
                   ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2560 นั้น ปรากฏว่า   เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 28/04/2017 - 15:59

            ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560 นั้น ผลปรากฎดังนี้

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 24/04/2017 - 14:46

                   ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คร้ังที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 18/04/2017 - 17:27

                 ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา และมีกำหนดการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามความทราบแล้ว นั้น เนื่องจากคณะกรรมการการสอบคัดเลือกติดราชการด่วน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพมหานคร   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2  ดังนี้

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมฯ

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 07/04/2017 - 14:30

ประกาศผลการสอบค้ดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ต.อาจารย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, April 7, 2017 - 14:30 to Tuesday, April 25, 2017 - 14:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 07/04/2017 - 08:40
            ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา  ตามความทราบแล้ว นั้น เนื่องจากคณะกรรมการการสอบคัดเลือกติดราชการด่วน ณ ต่างประเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 07/04/2017 - 08:36
           ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา นั้น ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้ เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: เลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Sat, 01/04/2017 - 09:54

วิทยาเขตตรัง เลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ผลการสอบต.อาจารย์-สาขาการโรงแรมฯ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Saturday, April 1, 2017 - 09:45 to Tuesday, April 11, 2017 - 09:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 23/03/2017 - 11:30
               ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

Pages