Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 23/03/2017 - 11:30
               ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 22/03/2017 - 13:27

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 22/03/2017 - 09:43

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon อาจารย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 22, 2017 - 09:45 to Monday, April 10, 2017 - 09:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 21/03/2017 - 15:54

                   ตามที่ได้มีประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง 

นักเทคนิคการสัตวแพทย์ นั้น

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ 69 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 21/03/2017 - 15:51

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ 69 อัตรา

สัญญาระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ-69-ตำแหน่ง.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, March 21, 2017 - 15:45 to Friday, April 28, 2017 - 16:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 17/03/2017 - 13:46

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 10/03/2017 - 17:25

                     ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ๒ ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา  นั้น

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 10/03/2017 - 15:11

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 09/03/2017 - 09:55

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ต.นักวิชาการศึกษา11.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, March 9, 2017 - 09:45 to Friday, March 31, 2017 - 09:45

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 08/03/2017 - 12:51

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ สาขาด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว  สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon อาจารย์(การท่องเที่ยว).pdfPDF icon ใบสมัคร(1).pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 8, 2017 - 12:45 to Friday, March 31, 2017 - 12:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 06/03/2017 - 14:12

              ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล       เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ นั้น มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ดังนี้

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

Pages