Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

สมัครงาน-RMUTSV - 3 hours 24 min ago

ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  ผลการสอบจ้างเหมา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, April 18, 2014 - 09:00

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 11/04/2014 - 19:35

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 11 April, 2014 - 19:30 to Saturday, 19 April, 2014 - 19:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมาหวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 10/04/2014 - 19:25

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศเลื่อนผลการคัดเลื่อกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 10/04/2014 - 16:51

 ประกาศเลื่อนผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโ่ลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2557

  • จากเดิมกำหนดประกาศวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เป็น ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 09/04/2014 - 16:07

ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์ สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนบไฟล์เอกสาร:  ผลการสอบจ้างเหมา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, April 9, 2014 - 16:00

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งอาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 09/04/2014 - 09:17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร:  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบต.อาจารย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, April 9, 2014 - 09:15

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 09/04/2014 - 09:16

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร:  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบต.นักวิชาการศึกษา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, April 9, 2014 - 09:15

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 04/04/2014 - 18:54

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 4 April, 2014 - 18:45 to Thursday, 10 April, 2014 - 18:45

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศแจ้งเลื่อนวันสอบคัดเลือกและวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 04/04/2014 - 16:11

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศแจ้งเลื่อนวันสอบคัดเลือกและวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 4 April, 2014 - 16:15 to Saturday, 12 April, 2014 - 16:15

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 04/04/2014 - 16:09

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 4 April, 2014 - 16:15 to Tuesday, 29 April, 2014 - 16:15

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 04/04/2014 - 16:08

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, 4 April, 2014 - 16:00 to Thursday, 1 May, 2014 - 16:00

สมัครงาน-ตรัง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 04/04/2014 - 11:27

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์ สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, April 4, 2014 - 11:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 31/03/2014 - 16:41

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 31/03/2014 - 15:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 28/03/2014 - 13:31

ประกาศรับสมัีครบุคคลจ้างหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, March 28, 2014 - 13:30 to Thursday, April 17, 2014 - 13:30

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 27/03/2014 - 13:03

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, 27 March, 2014 - 13:00 to Thursday, 3 April, 2014 - 13:00

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 27/03/2014 - 12:58

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, 27 March, 2014 - 13:00 to Thursday, 17 April, 2014 - 13:00

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 25/03/2014 - 13:30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการ จำนวน 66 อัตรา สังกัดวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรายชื่อจ้างเหมา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, March 25, 2014 - 13:30 to Monday, April 7, 2014 - 13:30

Pages