Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ไสใหญ่ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 20/08/2014 - 15:27

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา91.67 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 20/08/2014 - 15:14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๒  อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2อัตรา57.03 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ไสใหญ่ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 14/08/2014 - 10:24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  2  อัตรา  

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว95.3 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 14/08/2014 - 08:59

มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, 14 August, 2014 - 09:00 to Saturday, 16 August, 2014 - 09:00

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Sat, 09/08/2014 - 00:22

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Saturday, 9 August, 2014 - 00:15 to Friday, 15 August, 2014 - 00:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 08/08/2014 - 11:20

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครคัดเลื่อกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10/2557 

read more

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 06/08/2014 - 23:04

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, 6 August, 2014 - 23:00 to Saturday, 9 August, 2014 - 23:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 05/08/2014 - 14:53

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗  จำนวน  ๑  อัตรา  คลิ๊กที่นี่่

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 05/08/2014 - 11:44

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, 5 August, 2014 - 11:45 to Thursday, 7 August, 2014 - 11:45

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 24/07/2014 - 14:07

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว  จำนวน 3 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize tech05.pdf51.12 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 22/07/2014 - 15:41

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, 22 July, 2014 - 15:45 to Friday, 15 August, 2014 - 15:45

รับสมัครงาน-ศูนย์บ่มเพาะฯ: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 22/07/2014 - 13:37
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้จัดการประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  จำนวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐บาทต่อเดือน แนบไฟล์เอกสาร:  application/pdf iconประกาศรับสมัครผู้จัดการศูนย์ฯ

read more

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 18/07/2014 - 15:09

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  3 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา65.28 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 18/07/2014 - 11:28

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  ต.อาจารย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, July 18, 2014 - 11:30 to Wednesday, July 30, 2014 - 11:30

Pages