ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 20/04/2018 - 12:00

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 19/04/2018 - 11:33

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๖  อัตรา  คลิกที่นี่

 -ใบสมัคร

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 11/04/2018 - 14:07

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตั้งแต่วันที่ 9 - 17  เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon พัฒนานศ ครั้งที่2.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, April 9, 2018 - 14:00 to Monday, April 30, 2018 - 14:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 11/04/2018 - 11:53

           ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  น้ัน

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 10/04/2018 - 16:01

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลวิทยาลัย.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, April 10, 2018 - 16:00 to Friday, April 20, 2018 - 16:00

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครอาจารย์การเงิน

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 09/04/2018 - 09:29

รับสมัครอาจารย์การเงิน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon การเงิน.doc 9.pdf191.34 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศเรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 05/04/2018 - 16:40

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศเรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารประกอบ: PDF icon รายละเอียดประกาศ

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผลการสอบทฤษฎีและสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 04/04/2018 - 13:13
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผลการสอบทฤษฎีและสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราเอกสารประกอบ: PDF icon รายละเอียดประกาศ

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 30/03/2018 - 11:26

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบ: PDF icon รายละเอียดประกาศ

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 30/03/2018 - 10:26

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ 18 ตำแหน่ง

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 28/03/2018 - 15:45

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

 • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

 1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                                   จำนวน  2,340 บาท/คน

สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                                                จำนวน  2,505 บาท/คน
 2. ผู้ปฏิบัติงานประมง                                               จำนวน  2,505 บาท/คน
 3. ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์                                             จำนวน  2,505 บาท/คน
 4. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                                               จำนวน  2,505 บาท/คน
 5. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์                                        จำนวน  2,505 บาท/คน
 6. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่         จำนวน  2,505 บาท/คน
 7. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ          จำนวน  2,756 บาท/คน

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 1. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกฯ                    จำนวน  4,152 บาท/คน
 2. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกฯ                               จำนวน  4,152 บาท/คน
แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการสอบคัดเลือก.PDFข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 28, 2018 - 15:45 to Sunday, April 8, 2018 - 15:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 28/03/2018 - 11:14

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 28/03/2018 - 11:14

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 26/03/2018 - 15:47

                 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 26/03/2018 - 15:19

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 26/03/2018 - 11:14

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon อ.การโรงแรม.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, March 26, 2018 - 11:15 to Saturday, April 7, 2018 - 11:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 23/03/2018 - 15:33

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 23/03/2018 - 10:50

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ต.จนท วิทยาลัย.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, March 23, 2018 - 10:45 to Saturday, March 31, 2018 - 10:45

Pages