Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 20/10/2014 - 17:56

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, 20 October, 2014 - 18:00 to Monday, 17 November, 2014 - 18:00

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 17/10/2014 - 15:30

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  1  อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว46.39 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 16/10/2014 - 10:15

ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  IMG.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, October 16, 2014 - 10:15 to Wednesday, October 29, 2014 - 10:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 15/10/2014 - 10:17

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ปฏิบัิติ)  ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 13/10/2014 - 14:57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  4 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว105.36 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 13/10/2014 - 14:54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว65.24 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 10/10/2014 - 09:57

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่่

สมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 09/10/2014 - 16:30

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, 9 October, 2014 - 16:30 to Monday, 27 October, 2014 - 16:30

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประุกาศผลการสอบคัีดเลือกจ้างเหมาบริการ ต.มัณฑนากร

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 09/10/2014 - 11:05

ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ต.มัณฑนากร สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนบไฟล์เอกสาร:  ต.มัณฑกร.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, October 9, 2014 - 11:00 to Wednesday, October 15, 2014 - 11:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 03/10/2014 - 13:20

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ่้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นีี่่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 03/10/2014 - 13:17

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่ี่

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 03/10/2014 - 10:27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งมัณฑนาการ สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้่อม

แนบไฟล์เอกสาร:  รายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, October 3, 2014 - 10:30 to Thursday, October 16, 2014 - 10:30

สมัครงาน-ไสใหญ่ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 02/10/2014 - 15:49

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา92.19 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 30/09/2014 - 16:37

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่  

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๕๗

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 30/09/2014 - 16:25

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๗  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาดพื้นที่สงขลารายบุคคล จำนวน 41 คน

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 30/09/2014 - 11:35

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาดพื้นที่สงขลารายบุคคล จำนวน 41 คน  

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน ประจำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 30/09/2014 - 11:14

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน ประจำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์  

สมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 29/09/2014 - 16:29

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.อาจารย์ ด้านคอมพิวเตอร์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร:  ผลการสอบต.อาจารย์ ด้านคอมพิวเตอร์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 29, 2014 - 16:30 to Friday, October 10, 2014 - 16:30

Pages