• ภาษาไทย
    • English

สารสนเทศ

ลงทะเบียน MAC Address


...

ดาวโหลดโปรแกรม และ Windows ลิขสิทธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แก่ Microsoft Office Windows Antivirus

...

Virtual Private Network คือ เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ที่ทำงานโดยใช้ โครงสร้างของ เครือข่ายสาธารณะ หรืออาจจะวิ่งบน เครือข่ายไอพีก็ได้ แต่ยังสามารถ คงความเป็นเครือข่ายเฉพาะ ขององค์กรได้ ด้วยการ เข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนส่ง เพื่อให้ข้อมูล มีความปลอดภัย

...

บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

...

ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เปิดบริการทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ ในนามชื่อ Srivijaya WiFi [e-Passport] เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่าย และนอกจากนั้นทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดสัญญาณในนามชื่อ Srivijaya WiFi เพื่อทดสอบใช้งานระบบ "ในพื้นที่สงขลา" โดยเปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b ,802.11g และ 802.11a