• ภาษาไทย
    • English

Information Systems

...

ดาวโหลดโปรแกรม และ Windows ลิขสิทธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แก่ Microsoft Office Windows Antivirus

...

Virtual Private Network คือ เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ที่ทำงานโดยใช้ โครงสร้างของ เครือข่ายสาธารณะ หรืออาจจะวิ่งบน เครือข่ายไอพีก็ได้ แต่ยังสามารถ คงความเป็นเครือข่ายเฉพาะ ขององค์กรได้ ด้วยการ เข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนส่ง เพื่อให้ข้อมูล มีความปลอดภัย