• ภาษาไทย
  • English

Announcement to the first year students (1/2559) everyone, please registration e-passport and then you can use the Information System of University

ขั้นตอนการสมัคร RMUTSV e-Passport สำหรับนักศึกษา

 1. พิมพ์  http://epassport.rmutsv.ac.th จะปรากฏหน้าหลักของระบบ RMUTSV e-Passport
 2. คลิก ลงทะเบียน RMUTSV e-Passport แล้วกรอกข้อมูล รหัสนักศึกษา รหัสบัตรประชาชน ตั้งรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่   กดปุ่ม ลงทะเบียน เสร็จสิ้นการลงทะเบียน 
  RMUTSV e-Passport

   

 3. คลิกตรวจสอบการลงทะเบียน กรอกรหัสนักศึกษา แล้วกดปุ่ม ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบจะแสดงว่านักศึกษารหัส 435064090028 ได้เคยลงทะเบียนไว้แล้ว
 4. คลิกทดสอบการเข้าระบบ  กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ตอนที่ลงทะเบียน แล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ ผลการทดสอบเข้าสู่ระบบจะแจ้งว่า การเข้าสู่ระบบสำเร็จ
 5. คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่ แล้วกดปุ่มเปลี่ยนรหัสใหม่ ผลการทดสอบจะแสดงผลว่าเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ
หมายเหตุ  นักศึกษาคนไดไม่สามารถลงทะเบียน e-Passport ได้ กรุณามาติดต่อที่ห้อง สารสนเทศ อาคารมงคลศรีวิชัย 9201 
Date: 
Monday, 15 August, 2016