• ภาษาไทย
  • English

นายสุห์ดี นิเซ็ง


ชื่อภาษาอังกฤษ  : Mr.Suhdee Niseng
ชื่อภาษาไทย : นายสุห์ดี นิเซ็ง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์
หลักสูตร   :  Material Handling, Fluid Machinery, Engineering Safety, Industrial Management, Industrial Material
TEL  : 074-584-241-4 ต่อ 5510
EMAIL zuhmech@gmail.com
ประวัติการศึกษา
 • Master Degree: Mechanical Engineering
 • Bachelor Degree: Mechanical Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Alternative Energy
ประสบการณ์การสอน
 • 2016 – present Lecturer of Industrial Department
งานวิจัยที่สนใจ
 • Alternative Energy
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • Journal Papers
  • K. Somnuk, S. Niseng, G. prateepchaikul. “Optimization of high free fatty acid reduction in mixed crude palm oils using circulation process through static mixer reactor and pilot-scale of two-step process” Energy Conversion and Management, 2014, Vol. 80, pp.374-381. (ISI)
  • S. Niseng, K. Somnuk, G. prateepchaikul. “Optimization of base-catalyzed transesterification in biodiesel production from refined palm oil via circulation process through static mixer reactor.Advanced Materials Research, 2014, Vol. 931-932, pp.1038-1042. (SCOPUS)
 • Conference Papers
  • Suhdee Niseng, Krit Somnuk and Gumpon Prateepchaikul. 2014. Optimization of base-catalyzedtransesterification in biodiesel production from refined palm oil via circulation process through static mixer reactor. The 5th KKU International Engineering Conference, 27-29 March 2014. Khon Kean, Thailand
  • Suhdee Niseng, and Panumas Suybangdum. 2016. Drying Oven for Cayenne Pepper Using Electric Energy Coupled with Solar Energy. Proceeding of The 9th National Conference on Technical Education. 24th November, 2016. Bangkok, Thailand.
ตำรา หนังสือ
 • ??????
ประสบการณ์การทำงาน
 • ??????