• ภาษาไทย
  • English

ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Dr.Panumas Suybangdum
ชื่อภาษาไทย       :ดร.ภานุมาศ สุยบางดำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ตำแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์
หลักสูตร  :  วิศวเครื่องจักรกลเกษตร
TEL : 074-584-241-4 ต่อ 1100
EMAIL panumas.suybangdum@gmail.com
ประวัติการศึกษา
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • Smithmaitrie, P., Suybangdum, P., Laoratanakul, P. and Muensit, N., (2012), “Design and Performance Testing of an Ultrasonic Linear Motor with Dual Piezoelectric Actuators,” IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, Vol. 59(5), pp. 1033-1042. DOI 10.1109/TUFFC.2012.2289 (JIF2011: 1.462)
 • Suybangdum, P., Smithmaitrie, P. and Laoratanakul, P., (2010), “Dual Piezoelectric Actuators for the Traveling Wave Ultrasonic Linear Motor,” Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering , Vol. 7522, Article number 75223I
 • Smithmaitrie, P., Suybangdum, P., Muensit, S. and Tzou, H.S., (2008), “Wave Propagations of Curvilinear Motors Driven by Partially Laminated Piezoelectric Actuators,” Smart Materials and Structures, Vol. 17(6), 065015 (10pp). (JIF2008: 1.743)
 • Sopajarn, A. and Suybangdum, P., (2016), “Oil Palm Frond as an Alternative Material to Reinforce the Fiber Brick,” Applied Mechanics and Materials, Vol. 851, pp 852-857. - Suybangdum, P., Smithmaitrie, P. and Laoratanakul, P., (2008), “Effect of Stator Stiffness for Generating Traveling Wave on an Ultrasonic Curvilinear Motor,” Proceedings of the 22nd Mechanical Engineering Network of Thailand, October 15-17, 2008, Thammasat University, Pathumthani, Thailand (DRC034)
 • Suybangdum, P. and Smithmaitrie, P., Dechwayukul, C. and Muensit, S., (2006), “A Study of Vibration Characteristic of Curvilinear Ultrasonic Motors By Using Finite Element Method’’, Proceedings of the 20th Mechanical Engineering Network of Thailand, October 18-20, 2006, Nakornrachasrima, Thailand (DRC005)
 • Suybangdum, P., Smithmaitrie, P., (2016), “Performance Improvement of a Ultrasonic Linear Motor by Changing the Boundary Condition,” Proceedings of the 30th Mechanical Engineering Network of Thailand, July 5-8, 2016, Songkhla, Thailand (DRC0015)
 • P. Suybangdum, and P. Smithmaitrie, “Analysis of piezoelectric actuator locations for generating traveling wave on an ultrasonic curvilinear motor,” in Second Regional Conference on Artificial Life and Robotics, 2006, AROP 2006, pp. 53-57, 2006.
 • P. Suybangdum, P. Smithmaitrie, and P. Laoratanakul, “Dual piezoelectric actuators for the traveling wave ultrasonic linear motor,” 4th International Conference on Experimental Mechanics (SPIE 2009), 18-20 November, 2009, vol. 7552, Singapore.
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................